Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających przemocy
psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej.

Grupa wsparcia dla kobiet będących ofiarą przemocyCzym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej polegającej na spotkaniach z psychologem grupy osób przeżywających podobne problemy. Spotkania dają możliwość rozmowy z innymi kobietami doświadczającymi trudnych emocji, uczuć i sytuacji. To również miejsce gdzie można zostać wysłuchanym, doświadczyć empatii i bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób daje poczucie, że nie jest się samemu ze swoimi kłopotami. Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i doświadczeń, co sprzyja lepszemu radzeniu sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Spotkania będą odbywały
się raz w tygodniu ( 2h) w Bielawie.

Grupa 6-12 osób.

Spotkania prowadzić będzie
psycholog mgr Wioletta Kania.

Zajęcia rozpoczną się, gdy zostanie stworzona grupa conajmniej 6 osób.

Koszt: 125 zł/ miesiąc

Korzyści płynące z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  • Uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami.
  • Budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności kierowania swoim życiem.
  • Uświadomienie sobie dotychczasowych schematów działania i ograniczających zmianę nawyków.
  • Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu.
  • Zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinach.
  • Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych interesach i wspólnych problemach.
  • Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych.