Jak wygląda spotkanie z psychologiem?

Metody dostosowywane są do Klienta tak by były jak najbardziej efektywne. Na wstępie współpracy, podczas pierwszego spotkania, psycholog przeprowadza rozmowę- wywiad, który służy zebraniu informacji na temat ustalenia dalszych działań i doboru odpowiednich metod. Wykorzystywane metody w dalszym etapie to wywiad psychologiczny,  testy i kwestionariusze. Ilość spotkań zależy do Klienta, który wspólnie z psychologiem ustala szczegóły dotyczące przebiegu wizyt.