Dystymia

Dystymia jest chorobą trudną do diagnozy i dawniej opisywana była pod wieloma nazwami, takimi jak  depresja nerwicowa, nerwica depresyjna, depresja lękowa przewlekła czy depresyjne zaburzenie osobowości.

Obecnie zaliczana jest do zaburzeń afektywnych jednobiegunowych. Najczęściej opisuje się ją jako przewlekłe i uporczywe obniżenie nastroju o niewielkim nasileniu, które nie osiąga stopnia nasilenia epizodu depresyjnego.

Obraz choroby

Jedno z kryterium mówi o tym, że dystymię rozpoznaje się wtedy, gdy w fazie depresji występują przynajmniej dwa spośród sześciu następujących objawów:

1)     Brak apetytu lub nadmierne łaknienie

2)     Zaburzenia snu

3)     Zmęczenie, obniżony poziom energii

4)     Niskie poczucie własnej wartości

5)     Trudności z koncentracją i/lub podejmowaniem decyzji

6)     Poczucie beznadziejności

Ponadto podkreśla się, że bezustannie obniżony nastrój musi utrzymywać się przez większości dni w okresie czasu nie mniejszym niż dwa lata (Carson, Butcher, Mineka, 2003, s. 327).

 

Według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-X rozpoznanie dystymii opiera się na następujących kryteriach:

  1. Stałe lub nawracające obniżenie nastroju trwające co najmniej 2 lata
  2. Żaden, albo prawie żaden z obecnych w tym czasie epizodów depresji nie jest na tyle ciężki by spełniać kryteria lekkiego epizodu depresyjnego
  3. Występowanie co najmniej trzech spośród następujących objawów: spadek energii i/lub aktywności, zaburzenia snu, mała wiara w siebie i poczucie niedostosowania, zaburzenia koncentracji, płaczliwość, spadek zainteresowania seksem,  poczucie bezradności i zmartwienia, pesymizm dotyczący przyszłości lub nadmierne rozpamiętywanie przeszłości, wycofanie społeczne, zmniejszona rozmowność (Nitka- Siemińska i wsp. 2005, s. 41).

 

Epidemiologia

Częstości występowania dystymii w populacji szacuje się na 3-5%, z czego większą część stanowią kobiety- wykazują one co najmniej dwukrotną przewagę (Nitka- Siemińska i wsp. 2005, s. 40). Zaburzenie to najczęściej pojawia się we wczesnej młodości (wieku adolescencji lub nawet w dzieciństwie), jednak dość często występuje także w populacji ludzi starszych (Sęk, 2007, s. 106).

 

Etiologia

Przyczyny zaburzeń dystymicznych do tej pory nie są zupełnie jasne. Mówi się o ich powinowactwie do biologicznie uwarunkowanych zaburzeń afektywnych, jak również
o nerwicowym podłożu dystymii związanym z rozmaitymi wydarzeniami życiowymi, także
z dzieciństwa, oraz brakiem satysfakcjonujących relacji interpersonalnych (Pużyński, 2001, s. 281).

 

Początek choroby i przebieg

Początek choroby jest trudno uchwytny i na ogół nie poprzedza go żadne specyficzne  wydarzenie lub okoliczność mogąca wpłynąć na jej rozwój (Carson, Butcher, Mineka, 2003, s. 327). Charakterystyczne dla osób cierpiących na dystymię jest to, że nie „rażą oni psychopatologią” i często funkcjonują pozornie „normalnie”. Mogą pracować, czasem zakładają rodziny. Są w stanie wypełniać codzienne obowiązki, choć przychodzi im to z trudem (Sęk, 2007, s. 106). W sferze swoich psychologicznych przeżyć nieustannie muszą się zmagać z powracającym poczuciem bezsensu oraz braku zadowolenia i radości. Behawioralne skutki takich przeżyć, objawiające się np. pesymistycznym stylem bycia czy skłonnością do wycofania, mogą być powszechnie odbierane w kategoriach „melancholijnej, samotniczej natury”, a nie zaburzenia psychicznego. Podkreślić należy, że złe samopoczucie w przebiegu zaburzenia wykazuje dużą zmienność i często zależne jest od bieżących wydarzeń (Pużyński, 2001, s. 281). Nierzadkie są również dobowe wahania nastroju oraz pojawianie się uczucia uogólnionego lęku (Nitka- Siemińska, 2005, s. 41). Istotny jest fakt, że przewlekły charakter dystymii ma bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie na większości życiowych płaszczyzn. Istnieją dane, które mówią o poważnych problemach
z wchodzeniem pacjentów dystymicznych w bliskie relacje intymne, co objawia się tym, że często pozostają one osobami samotnymi, które nie zawarły małżeństwa (Nitka- Siemińska, 2005, s. 42). Uporczywość objawów takich jak obniżony nastój, anhedonia, chroniczne zmęczenie, podwyższone napięcie, brak szybkiej i satysfakcjonującej poprawy dają niepewne rokowania, a czasem nawet ryzyko pojawienia się myśli i prób samobójczych (Pużyński, 2001, s. 281).

Problemy diagnostyczne

Rozmytość objawów dystymicznych jest jednym z podstawowych problemów diagnostycznych tej jednostki chorobowej. Przewlekły charakter dystymii, która może trwać wiele lat, a nawet całe życie, niektórych badaczy skłania do stwierdzenia, że taki styl funkcjonowania jest częścią osobowości chorego. Przemawia to za faktem uznania jej za zaburzenie osobowości. Nie jest to niczym nowym, gdyż termin „osobowość depresyjna” funkcjonuje w psychologii klinicznej od dawna. Obecnie jednak, jak wspomniano wcześniej, używając terminu ‘dystymia’- mówimy o jednostce zaliczanej do zaburzeń afektywnych.  Innym problemem jest obecność objawów dystymicznych w przebiegu innych schorzeń, bowiem bardzo często mogą one wtórnie towarzyszyć innym przewlekłym chorobom psychicznym, neurologicznym, reumatycznym  czy uzależnieniom (Nitka- Siemińska i wsp., 2005, s. 41). Dość często rozpoznaje się zjawisko tzw. „podwójnej depresji”, które polega na występowaniu zarówno dystymii, jak również epizodów depresji w czasie jej trwania (Nitka- Siemińska i wsp., 2005, s. 42).

 

Leczenie

W leczeniu dystymii stosuje się zarówno psychoterapię jak i farmakoterapię.

Niektóre dane donoszą, że najskuteczniejszą formą psychoterapii w leczeniu tego zaburzenia są terapie: poznawcza oraz interpersonalna.

Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne to stosowane są leki antydepresyjne m. in. selektywne i nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy popularne w ostatnich latach leki

z grupy SSRI (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Dowiedziono również skuteczności niektórych neuroleptyków np. sulpirydu w leczeniu tego zaburzenia (Nitka- Siemińska i wsp. 2005, s. 42).

 

Skopiowane z

http://www.afektywni.pl/dystymia-chorobaktorejniewidac,246,l1.html

WIOLETTA KANIA

Ukończyła psychologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie właściciel Centrum Psychologii i Rozwoju Osobistego MILVUM. Swoje doświadczenia szkoleniowe rozpoczęła na początku studiów, realizując projekty szkoleniowe dla UWr w zakresie szeroko rozumianych umiejętności miękkich. Równoległe pracowała na stanowiskach sprzedażowych i obsługi Klienta w sprzedaży produktów i usług. Po studiach przez 3 lata pełniła funkcję menedżera ds. projektów i trenera. Zarządzała grupą sprzedawców usług, trenerami, biurem projektowym oraz projektami. Równolegle realizowała się jako trener. Kolejnym etapem było otworzenie własnej firmy, według własnej wizji, w której aktualnie zarządza oraz jest trenerem. Prowadziła szkolenia dla UWr, FRSE, Passion Cards Sp. z o.o., Flugger Sp. z o.o., Annais Bridal, Mine Master, Wielkopolska Szkoła skutecznej Nauki, Zespół Szkół Zawodowych w Bielawie, Zespół Szkół w Chocianowie, Bogmar, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, Urzędy Pracy- Nysa, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa Zdrój, Urząd Miasta Dzierżoniów. Prowadziła rekrutacje na stanowiska niższego i wyższego szczebla. Była asesorem w projektach na stanowiska kierownika regionalnego sprzedaży i dyrektora regionalnego sprzedaży. W swojej karierze zawodowej miała okazję realizować projekty HR-owe oraz marketingowe. Obsługiwała projekty Mystery Shoper i Merchandisingu. Posiada doświadczenie w diagnozie indywidualnej, biznesowej, badaniach rozwojowych. Poza zainteresowaniami zawodowymi czynnie realizuje się jako instruktorka tańca.

KRZYSZTOF PAWLAK

Ekonomista/ praktyk rozwoju osobistego. Ukończył studia o specjalizacji – psychologia w biznesie. Wychodząc z założenia, że rozwój osobisty to nieustanny proces, regularnie szkoli się zdobywając i pogłębiając umiejętności, które natychmiast aplikuje w życiu osobistym i zawodowym. Czerpie wiedzę z najwyższej półki łącząc takie dziedziny jak psychologia, zarządzanie, leadership, coaching, inteligencja emocjonalna i finansowa, a nawet filozofia. Wykorzystując unikalne inspiracje – tworzy funkcjonalne strategie. Pełen podziwu dla nauki oraz postępu świata zachodniego, korzysta z dobrodziejstw technologicznych. Jednocześnie, z fascynacją zgłębia mądrość kultury wschodu. Natomiast zamiłowanie do sztuki prowadzi go do rozwijania artystycznej sfery życia jaką jest pisarstwo. Wszystko to sprawia, że z wyjątkową synergią wychodzi ponad klasyczny podział umysłu na ścisły i humanistyczny. Jest pasjonatem wystąpień publicznych i uwielbia dzielić się wiedzą. Entuzjasta, dawca energii. Swoją przygodę w tym zakresie rozpoczął od warsztatów motywacyjnych przeprowadzonych w klasach maturalnych. Obecnie prowadzi cykl szkoleń otwartych z zakresu szeroko rozumianych umiejętności miękkich.

GRZEGORZ DUDA

Trener i menedżer. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filolog języka angielskiego. Ukończył szkołę trenerów biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Akademię Mistrzów Treningu – poziom mistrzowski. W latach 1998 – 2008 związany z branżą wydawniczą i edukacyjną (Pearson Education – Longman, Oxford University Press – Polanglo), gdzie nabył doświadczeń jako handlowiec, następnie jako trener odpowiedzialny za warsztaty metodyczne i prezentacje produktowe, później jako dyrektor regionu oraz dyrektor ds. marketingu w firmie outsourcingowej. Następnie zarządzał firmą handlową, gdzie był odpowiedzialny za zespół regionalnych menedżerów sprzedaży i podległych im handlowców, a także działem marketingu i logistyki. Obecnie zarządza rynkiem europejskim w wiodącej kanadyjskiej firmie z branży zoologicznej. Z racji wieloletniego doświadczenia w pracy w środowisku korporacji międzynarodowej, specjalizuje się w szkoleniach w języku angielskim w zakresie szeroko pojętej sprzedaży, negocjacji handlowych, obsługi klientów, kierowania zespołami przedstawicieli handlowych oraz rozwojem umiejętności osobistych. Prowadził szkolenia dla: Dalmed, Walmark, Avon, Polanglo, Pearson Education-Longman, Polska Spółka Finansowa- Odszkodowania, Bank PKO BP, Legnickie Centrum Kultury, Protecta Finance, Delko, Longan, Acana Polska, Flugger. Pasjonuje się Aikido i samoobroną

TOMASZ PIASECKI

Trener, doradca biznesu, coach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania. Ukończone studia na poziomie studiów doktoranckich. Z zarządzaniem i sprzedażą związany od ponad 18 lat. W swej karierze pracował w branży finansowej, telekomunikacyjnej, reklamowej, meblarskiej oraz fryzjersko-kosmetycznej. Aktywnie zarządza zespołem handlowców i przedstawicieli, troszcząc się o ich rozwój. Ze szkoleniami związany od 11 lat. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania zespołem, budowanie zespołu, coaching, zarządzania czasem, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, motywacyjne oraz komunikacji, wystąpień publicznych – sztuki prezentacji, obsługi Klienta, sprzedaży, windykacji i negocjacji oraz w szkoleniach z zagadnień finansowych. Zrealizował ponad 1700 dni szkoleniowych. Realizował projekty dla: Alfa Computers, Amica Wronki S.A, ART Finanse sp. z o.o., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, Bank PKO BP, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A., Bałtyk Gaz sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o., C&C Partner Telecom, Est On Property Management sp. z o.o., Euro Finanz sp. z o.o., Euro Truck sp. z o.o., DPD Polska sp. z o.o., Główny Urząd Statystyczny, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Grupa Muszkieterów, Hotel Zdrojowy Pro Vita Kołobrzeg, Huyndai Motor Poland, ING Bank Śląski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kaufland Polska Markety sp. z o.o., KIA Motors, Komenda Główna Policji, Kompania Piwowarska S.A., Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Media Markt, Melbud S.A., Metal Work Pneumatic, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, Neotech sp. z o.o., MyNetwork Polska sp. z o.o., NIce Polska sp. z o.o., Nokia Siemens Networks sp. z o.o., Panek S.A., PKS Leszno sp. z o.o., Pol Motors sp. z o.o., Polkomtel S.A., PSS Kościan, PSS Leszno, Przychodnia Piaskowa Góra Wałbrzych, Przychodnia Medicus Szczytno, PTC sp. z o.o., PTK Centertel sp. z o.o., PUP Jarocin, PUP Głogów, REDCo sp. z o.o., Stalprodukt S.A., Selgros, SKOK Stefczyka, SKOK F. Blachnicki , Telekomunikacja Polska S.A., Uni Truck Wolters Kluwer Polska, WGRO S.A. w Poznaniu, Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” sp. z o.o,Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Żabka Polska.